งานวิจัยร่วมกับ NASA อยู่ตรงไหน?
Sci & Tech

งานวิจัยร่วมกับ NASA อยู่ตรงไหน?

June 28, 2012

โครงการความร่วมมือกับ NASA กำลังเป็นประเด็นใหญ่ในบ้านเรา ว่าจะร่วม/ไม่ร่วม ร่วมแล้วประเทศชาติจะเสียหายหรือได้ประโยชน์ ร่วมแล้วจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านไหม? มีประเด็นทางความมั่นคงแอบแฝงอยู่ในโครงการนี้หรือเปล่า?

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์