infographic-first-sex
Social

“ครั้งแรก” ของเยาวชนไทยอยู่ตรงไหน?

February 13, 2012

เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นดูจะเป็น “ปัญหาใหญ่” ที่ผู้ใหญ่เป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอทุกปี แต่เอาเข้าจริงแล้วพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยเป็นอย่างไร แตกต่างจากวัยรุ่นที่อื่นในโลกมากน้อยแค่ไหน และหากจะนับว่าเรื่องนี้ “เป็นปัญหา” จริงดังที่ห่วง มาตรการที่ผู้ใหญ่ใช้นั้น “แก้”​ ปัญหานี้ได้จริงหรือไม่

Infographic — “จู๋” ไทยอยู่ตรงไหน?
Sci & Tech

“จู๋” ไทยอยู่ตรงไหน?

January 10, 2012

ข้อถกเถียงว่าด้วยขนาดของจู๋ (ของคนอื่น) เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อไม่รู้จบของมนุษยชาติ โดยเฉพาะเพศชาย มีการศึกษาจำนวนมากพยายามวัดขนาดของชาติเปรียบเทียบกันว่าชาติใดยาวที่สุด ให้ผลเป็นตัวอย่างเช่นชุดข้อมูลที่นำมาเสนอในที่นี้[1] ซึ่งเปรียบเทียบขนาดเฉลี่ยขององคชาตของประชากรประเทศต่างๆ อันมีขนาดแตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ ตั้งแต่เฉลี่ยยาวมาก เช่น คองโก 17.93 เซนติเมตร เอกวาดอร์ 17.77 เซนติเมตร กาน่า 17.31 เซนติเมตร และลดหลั่นกันไป สำหรับประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกไกลเช่นไทย มีความยาวเฉลี่ยดังนี้ อินโดนิเซีย 11.67 เซนติเมตร สิงคโปร์ 11.53 เซนติเมตร มาเลเซีย 11.49 เซนติเมตร เวียดนาม 11.47 เซนติเมตร ญี่ปุ่น 10.92 เซนติเมตร จีน 10.89 เซนติเมตร …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์