PISA
Social

การ “เรียนหนัก” และ “กวดวิชา” ช่วยพัฒนาประชากรจริงหรือ?

January 18, 2012

นักเรียนไทยรุ่นใหม่แทบทุกคนเคยเรียนพิเศษเพื่อให้สอบได้คะแนนดี สอบเข้าคณะที่ต้องการได้ ฯลฯ แต่หากศักยภาพในการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพประชากร หากคุณภาพประชากรขึ้นอยู่กับคุณภาพการศึกษา และหากคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนในการเข้าใจสาระที่เรียนอย่างถ่องแท้ เราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการเรียนหนักและการกวดวิชาสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพประชากรได้จริงหรือ?

PISA2009-3.001
Social

เด็กไทยเข้าใจวิทยาศาสตร์แค่ไหน?

January 17, 2012

เราทราบกันแล้วว่านักเรียนไทยใช้เวลาเรียนในห้องเรียน (ไม่นับเรียนพิเศษ) มากที่สุดติดอันดับโลก แล้วเด็กไทยเข้าใจวิทยาศาสตร์แค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ?

pupils-class-hours
Social

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน?

January 16, 2012

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน? (ตอบ: หนักที่สุดในโลก*) หากพิจารณาข้อมูลของ UNESCO[1] แสดงจำนวนชั่วโมงเรียนต่อปีของนักเรียนในระดับอายุ 9 – 13 ปีในแต่ละประเทศ จะพบว่า เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 2 ในระดับอายุ 9 ปี 1,080 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 1 ในระดับอายุ 10 ปี 1,200 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 1 ในระดับอายุ 11 ปี 1,200 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 5 ในระดับอายุ 12 ปี 1,167 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์