pupil-teacher-ratio
Development

ครูไทยต้องดูแลเด็กกี่คน?

January 16, 2013

จากที่ทีมงานเคยนำเสนอเรื่องค่าแรงครูไทย และเรื่องอื่นๆด้านการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องในโอกาสวันครูปีนี้ ทีมงานขอนำเสนอข้อมูลด้านภาระงานหรือความรับผิดชอบของครูไทยกันดูบ้าง — ข้อมูลที่สามารถใช้วัดระดับภาระงานของครูได้ดีอันหนึ่งคือจำนวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคน ซึ่งแน่นอนว่าจำนวนนักเรียนที่มาก ย่อมเป็นภาระหนักแก่ครู และหากมีจำนวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคนมากเกินไป อาจทำให้การเรียนการสอนทำได้ไม่ทั่วถึงอย่างที่ควร

Pupil-Teacher Ratio
Development

Average Number of Students per Teacher

January 16, 2013

As we have presented article about teacher’s wages[1] and many other articles about education before, In commemoration of Thai Teacher’s Day, we would like to present an article about the burden of teachers. One way to measure teacher’s burden is …

PISA
Social

การ “เรียนหนัก” และ “กวดวิชา” ช่วยพัฒนาประชากรจริงหรือ?

January 18, 2012

นักเรียนไทยรุ่นใหม่แทบทุกคนเคยเรียนพิเศษเพื่อให้สอบได้คะแนนดี สอบเข้าคณะที่ต้องการได้ ฯลฯ แต่หากศักยภาพในการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพประชากร หากคุณภาพประชากรขึ้นอยู่กับคุณภาพการศึกษา และหากคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียนในการเข้าใจสาระที่เรียนอย่างถ่องแท้ เราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการเรียนหนักและการกวดวิชาสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพประชากรได้จริงหรือ?

PISA2009-3.001
Social

เด็กไทยเข้าใจวิทยาศาสตร์แค่ไหน?

January 17, 2012

เราทราบกันแล้วว่านักเรียนไทยใช้เวลาเรียนในห้องเรียน (ไม่นับเรียนพิเศษ) มากที่สุดติดอันดับโลก แล้วเด็กไทยเข้าใจวิทยาศาสตร์แค่ไหนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ?

pupils-class-hours
Social

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน?

January 16, 2012

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน? (ตอบ: หนักที่สุดในโลก*) หากพิจารณาข้อมูลของ UNESCO[1] แสดงจำนวนชั่วโมงเรียนต่อปีของนักเรียนในระดับอายุ 9 – 13 ปีในแต่ละประเทศ จะพบว่า เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 2 ในระดับอายุ 9 ปี 1,080 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 1 ในระดับอายุ 10 ปี 1,200 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 1 ในระดับอายุ 11 ปี 1,200 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ 5 ในระดับอายุ 12 ปี 1,167 ชั่วโมงต่อปี เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับ …

teacher-engineer-diff
Economics

รายได้ครูไทยอยู่ตรงไหน?

September 15, 2011

หลายคนคงทราบอยู่แล้วว่ารายได้ของครู-อาจารย์ไทยไม่สูงนัก บางคนเชื่อด้วยว่ามันต่ำเกินควร ซึ่งทำให้คนขาดแรงจูงใจที่จะทำอาชีพครู แต่คำถามคือรายได้ครูไทยต่ำจริงไหม แล้วต่ำมากน้อยเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสังคมอื่นในโลก ข้อมูลจาก WorldSalaries.Org พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครู (US Dollar : PPP 2005) เป็นดังนี้ สหรัฐ $4,055 เยอรมนี $3,065 เกาหลีใต้ $2,743 ญี่ปุ่น $2,518 อิตาลี $1,441 ไทย $1,216 ฟิลิปปินส์ $1,069 เม็กซิโก $1,018 ลัตเวีย $804 สโลวาเกีย $706   ดูเผินๆ อาจรู้สึกว่ารายได้ครูไทยไม่ได้เลวร้ายสักเท่าไหร่ เราอยู่กลางๆ ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ครูไทยมีรายได้มากกว่าครูฟิลิปปินส์ …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์