La prostitution dans le monde
Social

โสเภณีไทยอยู่ตรงไหน?

January 14, 2013

ผลการสำรวจของ Fondation Scelles ในปี 2010 พบว่าทั่วโลกมีผู้ค้าบริการทางเพศประมาณ 42 ล้านคน ในจำนวนนี้อยู่ในประเทศจีน 18 ล้านคน, ไทย 8 ล้านคน, อินเดีย 8 ล้านคน, บราซิล 1 ล้านคน, สหรัฐอเมริกา 1 ล้านคน ฯลฯ ลดหลั่นกันไป ตัวเลขนี้ไม่มีความหมายมากนักเพราะประเทศเหล่านี้มีประชากรมากกว่าไทยหลายเท่าตัว ข้อมูลที่น่าสนใจกว่า จึงเป็น “จำนวนผู้ค้าบริการทางเพศ ต่อจำนวนประชากร” ที่นำเสนอ ณ ที่นี้

women-5
Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก 5/5 : ผู้หญิงไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาบุตรแค่ไหน?

December 6, 2011

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก 5/5 : ผู้หญิงไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาบุตรแค่ไหน? บริษัทนีลเส็น ผู้ให้บริการข้อมูลวิจัยตลาด ได้เปิดเผยรายงาน Woman of tomorrow 2011 ซึ่งได้ศึกษาทัศนคติของผู้หญิงในประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศพัฒนาแล้ว รวม 21 ประเทศ โดยการสำรวจออนไลน์และการเคาะประตูสอบถาม โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่นีลเส็นเข้ามาสำรวจ และจัดอยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ผู้หญิงกว่า 90% จากทุกประเทศ มั่นใจว่าบทบาทของตนจะดีขึ้นไปกว่าเดิมในอนาคต ผู้หญิงในประเทศตลาดเกิดใหม่ 70% เชื่อว่าตนมีโอกาสในชีวิตดีขึ้นกว่ามารดาของตัวเอง ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว มีเพียง 58% เท่านั้นที่คิดว่าโอกาสของตนเองดีขึ้นกว่ามารดา และ 77% ของผู้หญิงในประเทศตลาดเกิดใหม่ดังกล่าว เชื่อว่าลูกสาวของตนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปกว่าตนเองอีก ในขณะที่ผู้หญิงในประเทศพัฒนาแล้วเพียง 44% เชื่อว่าลูกสาวของตนจะได้รับโอกาสในชีวิตมากกว่าตนเอง โอกาสในชีวิตนั้นรวมถึง การเข้าถึงเทคโนโลยี สุขภาพที่ดี …

women-mgr-position
Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (4/5) : ตำแหน่งบริหารในภาคเอกชน

December 2, 2011

สตรีชาติใดครองตำแหน่งบริหารในภาคเอกชนเป็นอันดับหนึ่งของโลก? (ตอบ: ไทย) แกรนท์ ธอร์นตัน อินเตอร์เนชันแนล (Grant Thornton International) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจการบัญชีและให้คำปรึกษาระดับนานาชาติ ได้เผยแพร่รายงานอัตราส่วนผู้บริหารหญิงในองค์กรธุรกิจของ 39 ประเทศ[1] (และเขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งแกรนท์ ธอร์นตัน ได้เข้าไปทำธุรกิจ ประจำปี 2011 ดังนี้ – 1 ไทย 45% – 2 จอร์เจีย 40% – 3 รัสเซีย 36% – 4 ฮ่องกง 35% – 5 ฟิลิปปินส์ 35% …

Gender Gap
Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (3/5): ดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ

November 25, 2011

ในการประชุม World Economic Forum ตั้งแต่ปี 2006[1] ได้มีการจัดทำสถิติดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ Global gender Gap report เป็นประจำทุกปี ดัชนีดังกล่าวประกอบขึ้นจากการการคำนวณดัชนีย่อยใน 4 มิติ ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและโอกาสในสังคม เช่น การจ้างงาน รายได้ วิชาชีพ 2. ระดับการศึกษา เช่น การรู้หนังสือ การเข้าเรียนระดับมัธยมและอุดมศึกษา 3. สุขภาพและการได้รับบริการทางสาธารณสุข เช่น อายุขัยเฉลี่ย อัตราการเข้าถึงแพทย์ 4. การมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น จำนวนส.ส. หญิง เวลาการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีและประมุขฝ่ายบริหารหญิง โดยในปี 2011 …

women-lit-rate4
Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (2/5): การศึกษา

November 24, 2011

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (2/5): การศึกษาของผู้หญิงไทยอยู่ที่ไหนในโลก รายงานของ UNICEF ในปี 2007[1] ระบุว่าสตรีไทยที่อายุเกิน 15 อ่านและเขียนหนังสือได้ในอัตราร้อยละ 91 เมื่อเทียบกับบุรุษในอัตราร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในเขตอาเซียน+3 จะได้ผลดังนี้ 1. ญี่ปุ่น 100 (ผู้ชาย 100) 2. เกาหลีใต้ 100 (ผู้ชาย 100) 3. ฟิลิปปินส์ 93 (ผู้ชาย 93) 4. ไทย 91 (ผู้ชาย 95) 5. บรูไน 90 (ผู้ชาย 95) …

Thai-women-1
Social

หญิงไทยอยู่ตรงไหนในโลก (1/5)

November 23, 2011

“ผู้หญิงนั้นแบกฟ้าไว้ครึ่งหนึ่ง” เป็นวาทะอันทรงอำนาจยิ่งเกี่ยวกับสตรีของเหมาเจ๋อตุง[1] หลังจากที่โลกถูกครอบงำด้วยบทบาทของผู้ชายและแนวความคิดแบบปิตาธิปไตยมาเป็นเวลายาวนาน แม้สตรีจะมีบทบาทอำนาจก็เป็นอำนาจแบบอ่อนอยู่เบื้องหลังวังใน ในศตวรรษที่ 21 ผู้หญิงได้ฟื้นกลับมามีบทบาทสำคัญต่อโลกในเบื้องหน้าอีกครั้ง สตรีไทยเคยมีอำนาจและบทบาทสูงยิ่งในอดีตกาล หากเรามองย้อนไปยังจดหมายเหตุของชาวต่างชาติที่มองดูประเทศไทย อาจจะพอได้ภาพคร่าวๆ พงศาวดารจีนหงเฉียวบุ๋นเหี่ยนทง ยุคราชวงศ์หมิง ตรงกับยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้น กล่าวถึงสตรีในเสียมหลอก๊ก หรือสยามไว้ว่า “การใช้จ่ายเงินทองนั้นสุดแต่ผู้หญิง ด้วยผู้หญิงมีสติปัญญา ชายผู้เป็นสามีต้องเชื่อฟัง”[2] จดหมายเหตุลาลูแบร์ ในสมัยพระนารายณ์ กล่าวไว้ว่า “ฝ่ายชายนั้นต้องไปเข้าเดือนรับราชการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 เดือนในปีหนึ่ง ทุกๆ ปีนั้น ก็เป็นหน้าที่ของภรรยามารดาและลูกเต้าจะเลี้ยงตัวเอง หนำซ้ำยังต้องส่งเสบียงเลี้ยงคนที่ไปเข้าเดือนอีกด้วย และเมื่อรับราชการกลับมาบ้านแล้ว ก็เป็นธรรมดามักมิใคร่รู้จักจะทำการงานอย่างไรผู้หญิงดอกเป็นตัวถากไร่ไถนา ซื้อขายสินค้าในเมือง”[3] ส่วนสิทธิของสตรีในการเลือกแต่งงานกับผู้ชายนั้นถือว่าไม่น้อยเลย อีกทั้งจะหย่าเมื่อไรก็หย่าได้ ดังปรากฎในพระธรรมนูญกฎหมายว่า “ชายหาผิดมิได้ หญิงขอหย่า ท่านว่าเป็นหญิงหย่าชาย หย่าได้”[4] ในยุคเดียวกันของฝั่งชาวตะวันตก ตะวันออกกลาง …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์