จำนวนโสเภณีเด็ก ต่อประชากร 100,000 คน
Social

“โสเภณีเด็ก” ไทยอยู่ตรงไหน?

January 11, 2013

จากการสำรวจของ Willis & Levy เมื่อปี 2002 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ประเทศไทยมีจำนวนโสเภณีเด็กต่อประชากรสูงมากประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ทำการสำรวจ (อ่านเพิ่มเติมใน [1]) โดยมีอัตราการค้าบริการทางเพศเด็กสูงถึง 321 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศ รวมทั้งสาธารณรัฐโดมินิกัน (297 จาก 100,000 คน) และประเทศเพื่อนบ้านของเราเช่นเวียดนามและกัมพูชา แม้จะน้อยกว่าบางประเทศ เช่น แซมเบีย (707 จาก 100,000 คน)

Infographic — ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน?
Social

ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน?

January 13, 2012

ประเทศไทยมีเด็กมากแค่ไหน? ทุกคนทราบดีว่า “เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” แล้วประเทศไทยในวันนี้จะเติบโตไปเป็นอย่างไร ในวันที่เด็กทุกคนกลายเป็นผู้ใหญ่แล้ว ข้อมูลจากเว็บไซต์ chartsbin.com [1] ซึ่งอ้างอิงมาจากข้อมูลของ CIA world fact book [2] ได้นำเสนอสัดส่วนประชากรเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ของแต่ละประเทศพบว่า ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรเด็กมากที่สุดคือกลุ่มประเทศแอฟริกาเช่น ยูกันดา 49.90% ไนเจอร์ 49.60% มาลี 47.30% แซมเบีย 46.70% กลุ่มประเทศเอเชีย ลาว 36.70% ฟิลิปปินส์ 34.60% อินเดีย 29.70% มาเลเซีย 29.60% พม่า 27.50% …

Readery — ร้านหนังสือออนไลน์